Hewlet-Packard Sverige AB

http://www.hp.se/education

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

En kurs i Linux för Unix administratörer.

 
 
 

Lär dig at installera och konfigurera Windows server 2012.