EuroAcademy AB

http://www.euro-academy.com

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Utveckla dina personliga resurser för att möta en omvärld med högre krav.

 
 
 
Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Leda sig sjäv, leda andra, leda ledare, strategiskt ledarskap, ett mästarföretag.

 
 
 

Programmet är inriktat på att utveckla den personliga ledarskapsförmågan.