ESI International

http://www.esi-intl.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Lär grunderna och få den kunskap du behöver för att lyckas med dina projekt.

 
 
 

Kontrollera risker med hjälp av väl beprövade verktyg och metoder.

 
 
 

Lär dig använda sofistikerade verktyg för att hantera tid och kostnader effektivt.