Ekerö Utbildning

http://www.ekeroutbildning.se/

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

En endags utbildning som för att stärka din roll som utbildare.

 
 
 

En 3 dagars utbildning i Ledarskap och Positiv påverkan.

 
 
 

En 2 dagars kurs för dig som vill hålla inspirerande presentationer.

 
 
 
Seminariets webbsida
Datum
Plats
Pris

Ett 2 dagars seminarium i Relationer och Ledarskap.