Dependum AB

http://www.dependum.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

-"Grundläggande projektledning".

 
 
 
Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Utbildning av alla anställda i ett företag.

 
 
 

För individuella eller rollrelaterade utvecklingsbehov.