Dax Personalutveckling AB

http://daxpersonal.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Att gå från chefsroll till ledargestalt i orga-nisationer under förändring.

 
 
 
Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

En kurs för nytänkande, förändring och ökad motivation.

 
 
 

En kurs om utveckling för dig själv och din grupp.