Content Talarbyrån AB

http://www.content.se

Webbsida
 

Content Talarbyrån förmedlar bl.a talare, föreläsare, utbildare, experter.

"Det fullständigt flexibla fruntimret" är en stå-upp komedi med Kim Anderzon.