Civilekonomernas Informations AB

http://www.civilekfor.se

Seminariets webbsida
Datum
Plats
Pris

En modern controller är mycket mer än ekonom.

 
 
 

Dags för ett varv med Balanced Scorecard (BSC).

 
 
 

Hur lär du dig att känna igen viktiga signaler på att allt inte är som det ska?