Christina Moraeus Consulting AB

http://christinamoraeus.com

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

En 2 dagars kurs som handlar om att ta makten över stress.

 
 
 

Handlar om självförtroende och medvetenhetsutveckling .

 
 
 

Att hitta och utveckla sitt eget unika ledarskap.