Chris Sundqvist

http://chrissundqvist.se

Webbsida
 

Chris har lång erfarenhet som föreläsare och av konceptet "Proaktivt Ledarskap".