Center for outstanding leadership

http://www.outstandingleadership.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Du ska räcka länge, alltså behöver du investera långsiktigt!

 
 
 

Vad är era behov och mål med er chefs –och ledarutveckling?