Askengren

Logotyp för Askengren

http://www.askengren.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Efter denna kurs har du kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete.

 
 
 

Problematiken kring kemikaliehantering både ur miljö och arbetsmiljösynpunkt.

 
 
 

Kom igång med ett förbättringsarbete enligt Leankonceptet på ert företag.