Amadeus-Kultur och språkmöten

http://www.amadeus.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

- viktiga kunskaper som ger konkurrensfördelar.

 
 
 
Seminariets webbsida
Datum
Plats
Pris

- en interaktiv föreställning om att byta land, språk och kultur.