Academic House

http://www.academichouse.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Ger dig verktyg för att nå igenom bruset och nå fram med dina budskap.

 
 
 

Skaffa dig praktisk träning och värdefulla verktyg för ditt ledarskap.

 
 
 

Chefsutbildning för dig som är ny som chef eller vill träna på nytt.

 
 
 

Träna coaching som metod för ett utvecklande ledarskap.

 
 
 

Utveckla dina medarbetare med verktyg för ett coachande ledarskap.

 
 
 

Skaffa dig verktyg och metoder för framgångsrika förhandlingar.

 
 
 

Kurs i förändring och förändringsledning - verksamheter och projekt

 
 
 

Ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv och ditt team

 
 
 

Verktyg och arbetssätt för en personlig effektivitet och prioritering.

 
 
 

Skaffa dig insikt och träning i tydlig och effektiv kommunikation.

 
 
 

Skaffa dig effektiva verktyg för ditt eget sätt att påverka

 
 
2 295 kr

Skapa framgångsrika presentationer - träning i presentationsteknik.

 
 
 

Ledarskap för projektledare - Ledarskapsutbildning för bättre projekt.

 
 
 

Projektledningskurs som ger verktyg för att leda och arbeta i projekt.

 
 
 

Projektledningsutbildning som ger verktyg för effektiv projektledning.

 
 
 

Träna och utveckla ditt affärsmannskap och en effektiv försäljning.

 
 
 

Säljutbildning som ger effektiva verktyg för en utvecklad försäljning.

 
 
 
Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Få igenom dina lösningar och idéer - träna din argumentationsteknik.

 
 
 

Skaffa verktyg för att nå igenom bruset och nå fram med dina budskap.

 
 
 

Träning och utbildning i pedagogik och att utbilda och informera.

 
 
 

Utveckla ert ledarskap med 3 ledarskapskurser i ett ledarskapsprogram.

 
 
 

Chefsutbildning och ledarskapsutbildning med träning och uppföljning.

 
 
 

Utbildning i ett coachande ledarskap och förhållningssätt.

 
 
 

Träna ett coachande ledarskap för att utveckla dina medarbetare.

 
 
 

Hitta rätt person, rätt kompetens och rätt egenskaper i rekryteringen.

 
 
 

Utveckla din förhandlingsteknik med träning och effektiva metoder.

 
 
 

Kurs i att leda och utveckla föränderliga projekt och verksamheter.

 
 
 

Verktyg för effektiva arbetssätt, möten, planering & prioritering.

 
 
 

Träna personlig kommunikation - Få igenom och förankra dina idéer.

 
 
 

Skaffa dig träning och verktyg för framgångsrika framträdanden.

 
 
 

Projektledarutbildning för ett framgångsrikt projektledarskap

 
 
 

Projektledningskurs som ger metoder och verktyg för effektiva projekt.

 
 
 

Säljutbildning med verktyg och metoder för framgångsrik försäljning.

 
 
 
Seminariets webbsida
Datum
Plats
Pris

Få igenom dina lösningar och idéer - träna din argumentationsteknik.

 
 
 

Påverka och engagera din omgivning genom tydliga kommunikationsstilar.

 
 
2 295 kr

Förebygg och hantera konflikter och oenigheter

 
 
2 295 kr

Skaffa dig utmanande verktyg för ditt eget sätt att påverka

 
 
2 295 kr

Utveckla dina presentationer med röstteknik och röstträning.

 
 
2 295 kr